Här skapar vi en litteraturlista över knyppellitteratur från när och fjärran. Tipsa gärna om bra böcker i ämnet. Observera att en del böcker bara finns på bibliotek eller antikvariat.BLEKINGE


Boethius, G: Blekingespetsar. Hemslöjden 1946:5.

Flinck, M: Allmogeknyppling i Blekinge. Blekinge läns museums årsbok 1986.

DALARNA

Adelborg, O: Spetsknyppling i Gagnef och i Mockfjärds kapellförsamling. Svenska Slöjdföreningens tidskrift 1905:II.

Berglund Brasch, U, Danielsson, Hams U: Folklig knyppling i Dalarna. Dalarnas museums serie av småskrifter 48, 1987.

Bergman, I: Kring dräktskicket i Åhl. Bidrag till Åhls sockens historia, häfte 7, 1969.

Dalknyppling, historik och arbetsbeskrivning. Utgiven av Dalarnas Hemslöjd, u å.

Orsaknyppling. Kollektion Brita Östlund - Smas Brita. Utgiven av Orsa kulturnämnd 1983.

Textil tradition speglad i Dalarnas museums samlingar. Dalarnas hembygdsbok 1982.

Thorman, E: Rättviksspetsar. Dalarnas museums serie av småskrifter 46, 1987.

Trotzig, L: Knypplade spetsar från Dalarna. Västerås, 1957.

HÄLSINGLAND

Brodén, M: Delsboinventeringen av gamla spetsar och broderier år 1963. Hälsingerunor 1967.

Hansén, R: Delsboknyppling - en förnämlig handaslöjd. Hälsingerunor 1947.

Malmberg, K: Delsboknyppling. En studie av delsbospetsar på inredningstextiler 1818 - 1911. B-uppsats i etnologi, Institutionen för folklivsforskning, Stockholms universitet, 1977.

Rodenstam, S: Hälsinglands textila hemslöjd. Stockholm, 1986. (Även i Svenska Slöjdföreningens tidskrift 1930:2.)

 

SKÅNE

Bygdedräkter & tillbehör från nordöstra Skåne. Skrift utgiven av Göinge hembygdsförening 1983.

Edman, A-G: Frihandsknyppling. Ett sätt att se på skånsk spets. Lund, 1995.

Edman, A-G: Frihandsknyppling. Ett sätt att se på skånsk spets. Lund, 2001.

Ehrensvärd, A: Något om Tosterupsspetsar. Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skåne, Skrifter II, 1926.

Hörlén, A: Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingestads härad. Lund 1962.

Ingers, G: Skånsk knyppling. Stockholm, 1966.

"I Knipplingahjörnan". Katalog till vandringsutställningen om knyppling i Sydöstra Skåne. Producenter: Kristianstads Läns Hemslöjdsförening, Kristanstads Länsmuseum, Österlens Museum. Läroboksdel producerad av Knypplingsgruppen "Sotrynet". Kristianstad, u å.

Nordström, W: Skånsk knyppling. Gammelby, Tyskland, 2000.

Nyberg, B: Spetsar till heders igen.

I H. Nilsson (Red.), Österlens folkdräkter, Ystad, 2000.

 

VADSTENA

Andersson, M: Spetsgångare i Vadstena. Vadstena 2003.

Andersson, M m fl: Kvinnorm Knyppling Köpenskap. Sävedalen 2009.

Danielson, S: Att ha en föredömlig produktion. Hemslöjden 1981:1.

Handledning i Knyppling. Utgiven av Utskottet för vadstenaspetsar och knyppelskolor inom Östergötlands läns hemslöjdsförening. Stockholm, 1955.

Johanson, S: Knyppling. Stockholm, 1964.

Johanson, S: Knyppling i Östergötland. Tradition och nyskapande. Föreningen gamla Vadstena. Småskriftserien nr 28, 1983.

Knyppling. Utgiven av Föreningen Svenska Spetsar. Stockholm, 1992.

Metelius, I: Spetshandel och spetsknyppling i Vadstena under 1800- och 1900- talen. C-uppsats i etnologi, Uppsala universitet, 1972.

Meyerson, Å: Arkivaliska bidrag om spetstillverkningen i Vadstena. Rig 1935:II.

Schotte-Lindsten, A-S: Vadstenaspetsar, Diamantkragen, Livsträdet. Det levande förflutna, Glimtar från Östergötlands museum, 3:e häftet, 1945.

ÖVRIGT

Alnes, A: Med sølv, ull og lin. Norsk knipling fra 1750 til i dag. Tønder Museum, Tønder, Danmark, 2004.

Branting, A: Knytning, knyppling och språngning. Fataburen 1907:2.

Cook, B, Scott, G: The book of Bobbin Lace Stitches. London, 2002.

Dahrén, L: Med kant av guld och silver. Enstudie av knypplade bårder och uddar av metall 1550-1640. Uppsala 2010.

Danielson, S: Den goda smaken och samhällsnyttan. Nordiska muséets handlingar 111. Stockholm, 1991.

Dedekam, H: Nordiske kniplinger. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Aarbog 1911.

Earnshaw, P: Bobbin and Needle Laces Identification and care. London 1983.

Earnshaw, P: Lace machines and machine laces. London 1986. Earnshaw, P: The identification of lace. Aylesbury, 1980.

Fagerlin, U, Hulterström, B, Malmberg, K: Knyppelboken. Tradition och eget skapande. Västerås, 1987.

Fagerlin, U, Hulterström, B: Knypplade bilder. Gammelby, Tyskland, 1996.

Fagerlin, U, Hulterström, B: Knypplade fåglar. Gammelby, Tyskland, 2000.

Fagerlin, U, Hultersrtöm, B: Knypplade blommor. Gammelby, Tyskland, 2004.

Flinck, M: Spetsar på modet. Södertälje, 1988. Froschauer, C: Nüw Modelbuch. Zürich, 1561.

Faksimilupplaga: Burkhard, C: Fazinierendes Klöppeln. Stuttgart, 1986.

Hannover, E: Tønderske kniplinger. Uforandret fotografisk optryk af udgaven fra 1911. Köpenhamn, 1989.

Hemmets handarbetslexikon. Malmö, 1989-.

Klöppelspitzen i Deutschland. Deutsche Klöppelverband, Übach-Palenberg, 2003.

Levey, S M: Lace. A history. London, 1983.

Linnove, A: Suomalaisen pitsinnypläyksen kehitysvaiheita 1500-luvulta 1850-luvulle. (Finska spetstillverkningens utvecklingsskeden från 1500-talet till 1850.) Helsingfors, 1947.

Malmberg, K: Knyppling, ett hantverk med spets. Partille, 2002

Malmberg, K: Att dikta en spets. Partille, 2003

Meulen-Nulle, L W v d: Spetsar - en historik. Stockholm, 1969.

Nylén, A-M: Hemslöjd. Lund, 1968.

Pentikäinen, I, Leimulahti, I: Nytinki. Gammelby, Tyskland, 2004.

Rodenstam, S: Hemslöjden. Särtryck ur officiell berättelse öfver Baltiska utställningen i Malmö år 1914.

Rodhe, G: Knyppling utan fast mönster. Rig 1958:I.

Schoubye, S: Kniplings-industrien på Tønderegnen. Tønder, 1953. Andra utgåvan 1968.
Schuette, M: Alte Spitzen (Nadel- und Klöppelspitzen). Berlin, 1914.

Thorman, E: Svenska folkspetsar. Hem i Sverige 1933.

Thorman, E: Svenska Spetsar. Stockholm, 1940.

Tornehave, B: Danske frihåndskniplinger. Köpenhamn, 1987.

Tornehave, B: De estlands- svenske kniplinger. Särtryck ur Svenska landsmål och svenskt folkliv 1990.