Föreningen Svenska Spetsar (FSS)

Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska knypplingen.

Det gör vi bl.a. genom att:

 • Organisera kurser i knyppling för barn och vuxna.
 • Ta fram knyppelmönster för försäljning.
 • Sälja material och redskap för knyppling.
 • Väcka intresse för knyppling genom utställningar och demonstrationer.

Svenska Spetsar har ca 700 medlemmar (varav 9 ingår i styrelsen). Medlemmarna deltar i arbetet t.ex. genom att demonstrera knyppling på utställningar. Som medlem får man medlemstidningen Spetsen 4 ggr om året.

Har du frågor om föreningens verksamhet, skriv till oss! foreningen@svenskaspetsar.se

Organisationsnummer: 822 000-1260
Bankgiro: 5452-7809

Vill du bli medlem? Skriv till medlem@svenskaspetsar.se eller kontakta kansliet, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena, tel 0143-316 36. Medlemsavgiften är 325 kr (för medlemmar utanför Sverige 375 kr). Medlemsavgiften för ungdom, fr o m det kalenderår man fyller 13 t o m det kalenderår man fyller 25 år, är 50 kr. För barn t o m 12 år är medlemsavgiften 0 kr.

 

 • Styrelse
 • Agnetha Lindahl, Vetlanda
 • Anna Kretz, Bromma, vice ordförande
 • Britt Johansson, Vetlanda
 • Cecilia Nordenson, Umeå
 • Elisabeth Wilhelmsson, Trollhättan, kassör
 • Ingmarie Mellenius, Umeå, sekreterare
 • Ing-Marie Utter, Borås, ordförande
 • Jörgen Lindström, Solna
 • Karin Ewerlöf, Ulricehamn
 • Suppleanter
 • Aase Eliasson, Falkenberg
 • Malin Ljungberg, Uppsala
 •  
 •  
 • .