Föreningen Svenska Spetsar (FSS)

Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska knypplingen. Det gör vi bl.a. genom att organisera kurser i knyppling för barn och vuxna, ta fram knyppelmönster för försäljning, sälja material och redskap för knyppling samt väcka intresse för knyppling genom utställningar och demonstrationer.

Nyheter

Utställning

I Biblioteksfoajén, Vadstena, visas just nu OIDFA's Volvo...
2024-06-12