Produkter   » Startsida » Mönster » Presspan, rutpapper

Presspan, rutpapper

Följande tabell är hämtad ur boken Knyppling Art.nr. 4001:
Som hjälp vid bedömning av garngrovlek i förhållande till rutsystem lämnas här en tabell som kan tjäna som utgångspunkt vid provknyppling. Variationer i täthet förekommer och bedömningar måste göras från fall till fall.

Knyppelgarn nr  Rutsystem (nålavstånd) 
12/3  10 mm-12 mm
20/3 7 mm-8 mm
25/3  7 mm-8 mm
40/3  5 mm-6 mm 
50/3 4 mm-5 mm 
40/2-70/2  4 mm, undantag förekommer 
80/2 3,5 mm (prickas diagonalt på 2,5 mm rutpapper), undantag förekommer 
90/2 3,5 mm, även 3 mm förekommer 
100/2-120/2  3 mm, undantag förekommer 

Presspan, rutpapper

Tillskuret ark i presspanpapp för uppstickning av mönster.
Pris: 45,00 kr

Presspan, rutpapper

Bitar av presspanpapp för uppstickning av mönster. Blandade storlekar.
Pris: 50,00 kr

Presspan, rutpapper

Helt ark i presspanpapp för uppstickning av mönster. 100x100 cm. Säljes endast i FSSs butik, ej på postorder. 
Pris: 205,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 4 mm nålavstånd, 10 cm bred. Lingarn nr 50/2. Används även som mönster till boken Petterssonspetsar från Österlen, art.nr. 4118.
Pris: 235,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 5 mm nålavstånd, 10 cm bred. Lingarn nr 50/3.
Pris: 210,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 6 mm nålavstånd, 10 cm bred.
Pris: 210,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 7 mm nålavstånd, 10 cm bred. Lingarn nr 20/3.
Pris: 170,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 3,2 mm nålavstånd, 10 cm bred. Används även som mönster till boken Petterssonspetsar från Österlen, art.nr. 4118.
Pris: 265,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 3x2 mm nålavstånd, platt rutsystem 10 cm bred.
Pris: 265,00 kr

Presspan, rutpapper

Uppstucket mönster, 4 mm nålavstånd, 35x35 cm.
Pris: 265,00 kr