Föreningen Svenska Spetsar (FSS)

Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska knypplingen.

Det gör vi bl.a. genom att:

  • Organisera kurser i knyppling för barn och vuxna.
  • Ta fram knyppelmönster för försäljning.
  • Sälja material och redskap för knyppling.
  • Väcka intresse för knyppling genom utställningar och demonstrationer.

Svenska Spetsar har ca 850 medlemmar (varav 9 ingår i styrelsen). Medlemmarna deltar i arbetet t.ex. genom att demonstrera knyppling på utställningar. Som medlem får man medlemstidningen Spetsen 4 ggr om året.

Har du frågor om föreningens verksamhet, skriv till oss! foreningen@svenskaspetsar.se

Organisationsnummer: 822 000-1260
Bankgiro: 5452-7809

Vill du bli medlem? Skriv till medlem@svenskaspetsar.se eller kontakta kansliet, Rådhustorget 3, 592 30 Vadstena, tel 0143-316 36. Medlemsavgiften är 275 kr (för medlemmar utanför Sverige 325 kr). Medlemsavgiften för ungdom, fr o m det kalenderår man fyller 13 t o m det kalenderår man fyller 25 år, är 50 kr. För barn t o m 12 år är medlemsavgiften 0 kr.

 

.

Styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Annika Björn Nykil
Kajsa Borg, Västervik
Carin Christensson, Stockholm
Bodil Gustavsson, Vadstena
Mari-Louise Fransson, Hjo
Lena Lundström, Limhamn
Marie Rodling Wahlström, Holmsund
Hedwig Silén Hermanson, Solna                                                                                                                                  

Ersättare:
Aase Eliasson, Falkenberg
Gunilla P Gustafsson, Strängnäs
Agneta Lindahl, Vetlanda
Iris Löw, Trollhättan