Produkter   » Startsida » Mönster » Provinsiella mönster » Blekinge

Blekinge

Blekinge

Blekingefönstret  längd
Längd, 2,3 cm bred, Spets från Blekinge, 35/2 el 50/3, 14 par, arbetsritning medföljer
Pris: 110,00 kr

Blekinge

Blekingeruta  längd
Längd, 1,4 cm bred, Spets från Blekinge, 25/2 el 40/3, 9 par, arbetsritning medföljer
Pris: 80,00 kr

Blekinge

Blekinge-udd  längd
Längd, 1,5 cm bred, Spets från Blekinge, 60/2+blå+rosa, 8+1+1 pinnar, arbetsritning medföljer
Pris: 100,00 kr

Blekinge

Busken  längd
Längd, 2,3 cm bred, Spets från Blekinge, 80/2, 21 par, arbetsritning medföljer
Pris: 100,00 kr

Blekinge

Kragspets  längd
Längd, 1,1 cm bred, Spets från Blekinge, 80/2, 10 par, arbetsritning medföljer
Pris: 90,00 kr

Blekinge

S-spetsen  längd
Längd, 2,7 cm bred, Spets från Blekinge, 40/2 el 50/2, 16 par, arbetsritning medföljer
Pris: 90,00 kr