Produkter   » Garn » Metall » Metallgarn

Metallgarn

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1002. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1005. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn goldie. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1001. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn spring. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1013. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1018. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1006. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1019. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1003. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1015. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1007. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1009. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr

Metallgarn

Metall Venne
Metall Venne  fn 1012. Ca 200m. Används som följetråd.
Pris: 29,00 kr